Kurs przybliża zagadnienia związane z klasyfikacją badań klinicznych oraz ich konstrukcją, a także wadami i zaletami poszczególny strategii badawczych stosowanych w naukach biomedycznych. Ponadto, uczestnicy kursu zapoznają się z podstawami EBM (Evidence-based medicine), czyli z takim postępowaniem  klinicznym, które opiera się na najlepszych dostępnych dowodach naukowych pochodzących z badań klinicznych.

Kurs obowiązkowy!

Niniejszy kurs stanowi przystępne wprowadzenie do filozofii nauki, które skierowane jest do wszystkich osób chcących podjąć refleksję nad nauką. Uczestnik dowie się gdzie przebiega linia podziału, dzieląca naukę od tego co nauką nie jest, jaki wpływ na losy nowożytnej i współczesnej nauki wywarły poglądy filozofów starożytnych, czym jest wyjaśnianie naukowe, a także czy rozwojem nauki rządzą wewnętrzne zasady.
Do przygotowania kursu wykorzystano materiały opracowane przez Mateusza Hohola, Bartosza Brożeka, Łukasza Kureka, Łukasza Kwiateka oraz Radosława Zyzika.

Materiały dodatkowe!

Dostęp po zalogowaniu z konta GOŚĆ.