Podstawy biostatystyki

Materiały do indywidualnej pracy w ramach zajęć seminaryjnych z przedmiotu "Podstawy biostatystyki"

Przejrzyj instrukcję logowania do kursu ---> Instrukcja

Statistica logo

Do pracy z kursami niezbędne jest zainstalowanie programu STATISTICA (licencja na użytkowanie dla studentów i pracowników Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego) ----> Instrukcja dostępu do programu

Instrukcja podstawowych funkcjonalności pakietu oprogramowania statystycznego STATISTICA ----> Instrukcja (baza danych do ćwiczeń ---> dane1.xls)