E-learning i kształcenie zdalne - nowe formy edukacji

Materiały do indywidualnej pracy w ramach zajęć seminaryjnych z przedmiotu "Dydaktyka szkoły wyższej"

Przejrzyj instrukcję logowania do kursu ---> Instrukcja