Witam Państwa,
niniejsze kursy zostały przygotowane przez zespół Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia Wydziału Nauki o Zdrowiu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w ramach realizacji zajęć dydaktycznych dla studentów III roku kierunku Położnictwo, którzy odbywają zajęcia z zakresu Badań w Położnictwie.

Przed rozpoczęciem nauki przez Internet, serdecznie zapraszamy Państwa do zapoznania się z Kursem testowym, umieszczonym na stronie głównej Moodle, w którym przedstawiamy Państwu podstawowe zasady obsługi kursów e-learningowych.

Jeśli jesteście Państwo po raz pierwszy na stronie Moodle Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia, zapraszamy do obejrzenia krótkiej instrukcji, jak uzyskać dostęp do swojego konta na platformie (tutaj).

Proszę pamiętać, że w każdym momencie możecie Państwo przerwać kurs i powrócić do niego w dowolnej chwili w czasie, kiedy jest on udostępniony przez nauczyciela prowadzącego. Każde logowanie do danego szkolenia oraz wykonywane na platformie e-learningowej Moodle czynności są rejestrowane przez system Moodle i udostępniane nauczycielowi prowadzącemu oraz na życzenie – Władzom Uczelni.

Wykaz obowiązkowych kursów e-learningowych oraz zasad zaliczenia przedmiotów w roku akademickim 2018/19 znajdziesz TUTAJ

Życzę udanej nauki!

mgr Jarosława Belowska, jaroslawa.belowska@wum.edu.pl

Strona Zakładu Dydaktyki i Efektów Kształcenia WNoZ WUM : http://www.wum.edu.pl/zakladdydaktyki

Kurs obejmuje część wykładową zajęć z przedmiotu prawo medyczne.

Kurs przeznaczony jest zarówno dla studentów studiów stacjonarnych jak i niestacjonarnych.

Kontakt: aleksander.zarzeka@wum.edu.pl